Tytuł

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. – Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa. Istnieje od 2003 roku. Działa na rzecz Gminy Warka i Powiatu Grójeckiego. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Misją Stowarzyszenia jest rozwój lokalny poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców oraz promocję regionu. Główne działania: Program Grantowy "Działaj Lokalnie", Lokalny Program Stypendialny, Powiatowe Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej. Więcej o działaniach: www.stowarzyszeniewarka.pl

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce jest historyczno-biograficznym muzeum poświęconym bohaterowi Polski i Stanów Zjednoczonych AP – Kazimierzowi Pułaskiemu, a także polskiej emigracji, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych AP. Zostało założone w 1967 r. w pałacu na Winiarach, gdzie w XVIII w. mieścił się dom rodzinny Pułaskich. W salach wystaw czasowych prezentowane są ekspozycje historyczne, etnograficzne oraz sztuki współczesnej. Muzeum dokumentuje historię miasta Warki i regionu grójeckiego. Prowadzi działalność naukową i wydawniczą, upowszechnia muzykę i poezję poprzez organizację koncertów, wieczorów poezji i spotkań autorskich. Rokrocznie w październiku obchodzony jest tu polski Dzień Kazimierza Pułaskiego, a od 2005 r. na początku lipca Piknik historyczno-kulturalny VIVAT PUŁASKI z okazji Dnia Niepodległości USA. Muzeum otacza park krajobrazowy o powierzchni 15 ha rozciągający się na skarpie nad Pilicą. Od 2008 r. Muzeum Pułaskiego realizuje projekt pn. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Warce, współfinansowany ze środków unijnych oraz powiatu grójeckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Wszystko o muzeum: www. muzeumpulaski.pl

Dworek na Długiej w Warce

Dworek na Długiej w Warce jest powołaną w 2006 roku Gminną Instytucją Kultury działającą w odrestaurowanym mieszczańskim dworku z początku XIX w. Celem działania jest m.in. animacja życia kulturalnego, edukacja dzieci i młodzieży, kultywowanie tradycji historycznych oraz promocja lokalnej twórczości. Oprócz różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży i edukacji muzycznej w Miejskiej Orkiestrze Moderato, w Dworku realizowane są stałe i okazjonalne projekty tj. Warecka Akademia Wiedzy, Warecki Klub Jazzowy, konkurs wokalny Warka Music Show, Klub Dobrej Książki czy akcje pt. Warka pomaga. Więcej na www.dworek.warka.pl